Produkty wibroprasowane oraz prefabrykacja ciężka

Rynek wyrobów betonowych w Polsce 2024-2029


Raport skupia się na dwóch podstawowych segmentach wyrobów betonowych jakimi są produkty wibroprasowane oraz prefabrykacja ciężka. W ramach każdego z segmentów analizie poddane będą także najważniejsze podsegmenty rynku.

Analizowane w raporcie podsegmenty:

 • Prefabrykaty konstrukcyjne (fundamenty, słupy, belki, stropy, ściany, schody)
 • Prefabrykaty inżynieryjne (ściany oporowe, ekrany akustyczne, belki mostowe, płyty drogowe, płyty tramwajowe, podkłady kolejowe, tubingi tunelowe oraz słupy oświetleniowe i energetyczne)
 • Rury, studnie, szamba, odwodnienia i inne elementy kanalizacji
 • Kostka brukowa, płyty chodnikowe, krawężniki
 • Beton komórkowy i inne materiały ścienne na bazie betonu
 • Pokrycia dachowe betonowe
 • Ogrodzenia, elementy małej architektury, galanteria betonowa

Jakie informacje zawiera raport?

 • Historyczna i prognozowana wartość rynku wyrobów betonowych
 • Struktura segmentowa rynku według wielkości i wartości produkcji
 • Struktura geograficzna rynku oraz analiza potencjału regionalnego
 • Lokalizacja zakładów produkcyjnych analizowanych firm
 • Zrealizowane oraz planowane inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych
 • Główni zleceniodawcy na rynku wyrobów betonowych
 • Poziom rentowności notowany przez producentów 
 • Wolumen zużycia cementu i betonu w poszczególnych segmentach
 • Stopień konsolidacji rynku 
 • Analiza wyników finansowych kilkudziesięciu wiodących producentów
 • Profile wiodących producentów 
 • Wolumen produkcji oraz wielkość zatrudnienia producentów

Raportowi towarzyszy także szczegółowa baza danych excel umożliwiająca zaawansowaną analizę 150 największych producentów wyrobów betonowych w Polsce.

Jakie informacje zawiera baza?

 • Pełna nazwa firmy
 • Strona www
 • Województwo
 • Numer REGON
 • Numer NIP
 • Numer KRS
 • Główne specjalizacje produktowe
 • Lokalizacja zakładów produkcyjnych
 • Szacowany wolumen produkcji (tys. m³ betonu)
 • Przychody (szereg czasowy)
 • EBITDA (szereg czasowy)
 • Wynik finansowy netto (szereg czasowy)
 • Segmentacja przychodów (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych (szereg czasowy)
 • Wskaźniki produktywności (szereg czasowy)

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Cykliczny monitoring rynku
 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych
 • Analiza trendów branżowych
 • Ekspansja na rynku wyrobów budowlanych
 • Analiza funkcjonowania firmy na tle konkurencji
 • Oszacowanie udziałów rynkowych firm w poszczególnych segmentach rynku
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Kalkulacja zużycia wybranych materiałów lub półproduktów (np. cement, beton, domieszki).

Uzyskaj bezpłatną próbkę