Wydarzenia w SPECTIS

Aktualności

W 2022 r. sprzedaż mieszkań deweloperskich spadnie o 30%

W 2022 r. sprzedaż mieszkań deweloperskich spadnie o 30%

15 lis 2022

Jak wynika z najnowszego raportu Spectis zatytułowanego "Deweloperzy mieszkaniowi w Polsce 2022-2027", z uwagi na gwałtowny spadek popytu na mieszkania, w całym 2022 r. sprzedaż mieszkań deweloperskich odnotuje spadek o ok. 30%. Wprawdzie konieczność walki z inflacją poprzez wzrost stóp procentowych znacząco zdławiła popyt na mieszkania, jednak jest to zjawisko przejściowe. Strukturalny niedobór mieszkań w Polsce, potęgowany przez napływ uchodźców z Ukrainy, generuje tzw. popyt odłożony w czasie, który przy malejącej inflacji i pierwszych obniżkach stóp procentowych, powróci na rynek. Scenariusz taki zrealizować się może jednak dopiero w 2024 r.

 

Spectis poszukuje !

Spectis poszukuje !

21 paź 2022

Stanowisko:

Analityk rynku budowlanego

Rynek budowlany w Polsce w 2022 r. wzrośnie o 2%

Rynek budowlany w Polsce w 2022 r. wzrośnie o 2%

12 paź 2022

Jak wynika z jesiennej edycji raportu Spectis zatytułowanego "Rynek budowlany w Polsce 2022-2029", dzięki dobrym wynikom budownictwa odnotowanym w pierwszym półroczu, prognozy na cały 2022 r. pozostają umiarkowanie optymistyczne, szczególnie biorąc pod uwagę trudne okoliczności rynkowe. Oczekujemy, że realny wzrost wartości rynku sięgnie 1% dla pełnej zbiorowości oraz 2% dla większych firm budowlanych, tj. zatrudniających powyżej 9 pracowników. Jeśli chodzi o 2023 r., prognozy dla budownictwa optymizmem już nie napawają.

Transformacja energetyczna polskiej gospodarki potrwa co najmniej 20 lat

Transformacja energetyczna polskiej gospodarki potrwa co najmniej 20 lat

08 sie 2022

Tocząca się na Ukrainie wojna wymusza przyspieszenie transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Od kilku miesięcy obserwowany jest wyraźny wzrost liczby i wartości zapowiadanych inwestycji. Aktualna wartość 180 największych realizowanych i planowanych projektów przekracza już 300 mld zł. Tymczasem potencjał wykonawczy 80 największych wykonawców energetyczno-przemysłowych działających w Polsce od kilku lat wynosi w granicach 20 mld zł rocznie. W najbliższych latach ograniczone moce przerobowe branży budowlanej będą więc wąskim gardłem dla realizacji zapowiadanych inwestycji, która potrwa co najmniej 20 lat.

800 mld zł na realizację blisko 1000 największych inwestycji w Polsce

800 mld zł na realizację blisko 1000 największych inwestycji w Polsce

25 lip 2022

Konieczność przyspieszenia transformacji energetycznej polskiej gospodarki, kontynuacja ambitnych programów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury transportowej, napływ do Polski uchodźców z Ukrainy oraz oczekiwany trend przenoszenia się do naszego kraju firm działających dotychczas za wschodnią granicą powodują, że potencjał polskiego rynku budowlanego w perspektywie do 2027 r., a także w ujęciu długoterminowym, pozostaje znaczący. Zdecydowana większość planowanych inwestycji zlokalizowana jest na obszarze sześciu najbardziej rozwiniętych gospodarczo województw, które łącznie odpowiadają za dwie trzecie wartości rynku budowlanego.

Realizacja 270 inwestycji kolejowych w Polsce warta 125 mld zł

Realizacja 270 inwestycji kolejowych w Polsce warta 125 mld zł

01 lip 2022

Jak wynika z raportu Spectis zatytułowanego "Budownictwo kolejowe w Polsce 2022-2027", szacunkowa wartość 270 realizowanych i planowanych największych inwestycji kolejowych to 125 mld zł, z czego 37 mld zł (30% całości) przypada na inwestycje w budowie a 88 mld zł na inwestycje będące na etapie przetargu, planowania lub wstępnej koncepcji. Tak znacząca dysproporcja pomiędzy wartością inwestycji w realizacji a planowanymi świadczy o dużym długoterminowym potencjale rozwoju tego segmentu budownictwa.

 

Wartość rynku wyrobów betonowych w Polsce do 2023 r. sięgnie 12 mld zł

Wartość rynku wyrobów betonowych w Polsce do 2023 r. sięgnie 12 mld zł

12 maj 2022

Jak wynika z raportu Spectis zatytułowanego "Rynek wyrobów betonowych w Polsce 2022-2027", w wyniku ponadprzeciętnego wzrostu kosztów produkcji, w 2021 r. wartość rynku wyrobów betonowych wzrosła w ujęciu nominalnym o ok. 14%, do poziomu ponad 10,6 mld zł. Prognozy na 2022 r. zakładają kolejny dwucyfrowy wzrost wartości tego rynku.

Wojna na Ukrainie zagrożeniem dla rentowności polskiego budownictwa

Wojna na Ukrainie zagrożeniem dla rentowności polskiego budownictwa

21 kwi 2022

Jak wynika z najnowszego raportu Spectis zatytułowanego "Rynek budowlany w Polsce 2022-2029", po mocnym początku 2022 r., perspektywy dla budownictwa na dalszą część roku rysują się mniej optymistycznie. Do oczekiwanego spowolnienia w sposób pośredni przyczyni się trwająca na Ukrainie wojna, która potęguje już wcześniej obserwowane na rynku problemy, takie jak rosnące ceny surowców, materiałów i nośników energii czy niedobór pracowników.

Rosnące ceny napędzają wartość rynku pokryć dachowych w Polsce

Rosnące ceny napędzają wartość rynku pokryć dachowych w Polsce

02 lut 2022

Jak wynika z raportu Spectis zatytułowanego "Rynek dachów i pokryć dachowych w Polsce 2022-2027", całkowite przychody 54 badanych producentów pokryć dachowych przekroczyły w 2020 r. poziom 9 mld zł, z czego ponad 40% przypadło na pokrycia dachowe. W oparciu o wstępne dane, szacujemy że w 2021 r. wartość rynku pokryć dachowych wzrosła o 9%. W 2022 r. oczekiwana jest już nieco niższa dynamika wartości rynku.

 

48 mld zł przychodów 40 największych firm budowlanych w Polsce

48 mld zł przychodów 40 największych firm budowlanych w Polsce

10 sty 2022

W latach 2018-2020 łączne przychody 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce ustabilizowały się na poziomie 47-48 mld zł, co biorąc pod uwagę notowany w minionych latach wzrost kosztów budowy, oznacza realny spadek wolumenu przerobów. Także rok 2021 zakończył się niewielkim nominalnym wzrostem przychodów firm. Dla dalszego rozwoju grupy największych firm budowlanych konieczne jest szybkie zatwierdzenie finansowania unijnego dla Polski, tj. Krajowego Programu Odbudowy oraz budżetu w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.

Baza 3000 największych firm budowlanych w Polsce

Baza 3000 największych firm budowlanych w Polsce

03 sty 2022

Pod koniec 2021 r. zaktualizowaliśmy naszą bazę największych wykonawców w Polsce. Publikowana w formie excel baza jest przydatnym narzędziem wspierającym analizę otoczenia konkurencyjnego na rynku wykonawstwa. Zestawienie przydatne jest również podczas poszukiwania nowych wykonawców i podwykonawców. Baza jest szczególnie pomocna przy doborze lub weryfikacji firm pod kątem wielkości przychodów, zyskowności czy lokalizacji.