Poznaj nas lepiej

SPECTIS to zespół ekspertów świadczących usługi badawcze i analityczne dla kadry menedżerskiej z sektora budowlanego

Misja

Witamy w SPECTIS!
Jesteśmy zespołem ekspertów świadczących usługi badawcze i analityczne dla kadry menedżerskiej z sektora budowlanego poprzez dostarczanie aktualnych, rzetelnych, kompletnych i przydatnych biznesowo danych definiujących obecną oraz przyszłą kondycję rynku.

Nasze raporty, bazy danych, projekty dedykowane i prezentacje pomagają zbudować, wdrożyć, monitorować i korygować obraną strategię rynkową. Każdego dnia nasza wiedza wykorzystywana jest do podejmowania kluczowych decyzji z zakresu planowania strategicznego, inwestycji, finansów, marketingu i sprzedaży. Dzięki nam firmy podejmują szybsze i bardziej świadome decyzje biznesowe, osiągają przewagi konkurencyjne, zwiększają sprzedaż oraz poprawiają wyniki finansowe.

Z tysięcy wskaźników, które pozyskujemy z kilkudziesięciu źródeł, tworzymy precyzyjną mapę rynku budowlanego a następnie nawigujemy firmy do obranego celu biznesowego. Wokół naszych ekspertyz prowadzimy także cykl spotkań biznesowych "Rynek budowlany w liczbach", w ramach którego aktywnie wspieramy merytoryczny dialog rynkowy.

Niezależność, elastyczność, szybkość działania, wysoki poziom merytoryczny ekspertyz oraz ich praktyczne zastosowanie w realiach biznesowych to główne czynniki, które sprawiają że liderzy rynku budowlanego decydują się na wsparcie ekspertów z firmy SPECTIS.

Podpis Bartłomiej Sosna

Bartłomiej Sosna
Ekspert rynku budowlanego, SPECTIS

Doświadczenie zawodowe i wyróżnienia

 • 2005-2017, Główny analityk rynku budowlanego, PMR
 • 2016, Laury Buildera za profesjonalne doradztwo i usługi konsultingowe z zakresu rynku budowlanego
 • 2004, Finalista, Najlepszy Młody Ekonomista, SGH
 • 2004, Finalista, Euromanager Poland
 • 2000, Laureat (II miejsce), Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Kogo wspieramy

 • Generalni wykonawcy
 • Specjalistyczne firmy wykonawcze
 • Producenci materiałów budowlanych
 • Dostawcy sprzętu budowlanego
 • Hurtownie budowlane
 • Markety budowlane
 • Deweloperzy mieszkaniowi
 • Deweloperzy komercyjni
 • Banki i domy maklerskie
 • Fundusze inwestycyjne
 • Biura projektowe
 • Firmy logistyczne
 • Dostawcy oprogramowania
 • Administracja państwowa i samorządowa
 • Agencje marketingowe, badawcze, consultingowe

Obszary wsparcia

 • Budżetowanie i wyznaczanie celów sprzedażowych
 • Opracowanie prognoz rynkowych
 • Tworzenie strategii rozwoju
 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego
 • Cykliczny monitoring rynku
 • Ustalanie polityki cenowej
 • Wejście w nowy segment budownictwa
 • Planowanie działań marketingowych
 • Pozyskanie nowych kontrahentów
 • Ocena kondycji finansowej rynku
 • Analiza rynku w ujęciu regionalnym
 • Optymalizacja mocy produkcyjnych
 • Opracowanie zestawu wskaźników KPI
 • Organizacja konferencji branżowych

Co nas wyróżnia

Wiedza ekspercka

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w analizie i prognozowaniu rynku budowlanego

Wąska specjalizacja

100% naszych działań analitycznych skupia się na sektorze budowlanym

Pełen obraz rynku

Nie ograniczamy się do wybranego fragmentu rynku budowlanego, lecz szczegółowo analizujemy wszystkie jego segmenty

Oszczędność czasu

Oferujemy dostęp do gotowych analiz i zapewniamy ich regularną aktualizację

Znajomość realiów rynkowych

W analizach przekształcamy czyste dane statystyczne na obraz rynkowej rzeczywistości

Unikalne dane

Realizujemy badania pierwotne oraz prezentujemy nasze autorskie prognozy rozwoju rynku budowlanego i jego segmentów

Dialog rynkowy

Nasze konferencje i warsztaty stanowią platformę wymiany wiedzy i poglądów dla liderów rynku budowlanego

Ekspresowe aktualizacje

Analizy kluczowych obszarów rynku aktualizujemy bezpośrednio po publikacji nowych danych

Indywidualne podejście

Specjalistyczne raporty na wyłączność pomagają klientom podjąć decyzję w przypadku konkretnych problemów biznesowych

Nasze kompetencje

Zbiór danych statycznych dotyczących budownictwa jest obszarem złożonym i trudnym do przełożenia na rzeczywistość rynkową. Analizując rynek bez większego doświadczenia, łatwo popełnić takie błędy jak:

 • Dobór nieodpowiednich wskaźników
 • Nieuwzględnienie efektu sezonowości
 • Nieuwzględnienie przesunięcia czasowego danych
 • Bazowanie na danych wstępnych zamiast ostatecznych
 • Liczenie udziałów rynkowych w odniesieniu do niepełnej wartości rynku
 • Traktowanie danych dla dużych firm budowlanych jako wskaźnika dla całego rynku
 • Prognozowanie wartości całego rynku bez analizy struktury branżowej lub regionalnej
 • Bazowanie na modelach ekonometrycznych bez uwzględnienia ważnych czynników niemierzalnych
 • Przyjmowanie za pewnik wartości i rozkładu czasowego inwestycji zapisanych w wieloletnich planach rządowych.

Tego typu niedopatrzenia wpływają na wadliwą interpretację danych i zakłamują rzeczywistość rynkową. Niestety, na wszystkie wymienione wyżej błędy natrafiamy regularnie w publikacjach branżowych. W naszych analizach otrzymujesz rzeczywisty obraz rynku podparty komentarzami eksperckimi.

SPECTIS − Profesjonaliści dla profesjonalistów.