Analiza rynku oraz 100 producentów w podziale na rodzaj produktu i aplikacji

Rynek materiałów termoizolacyjnych w Polsce 2024-2029


Na potrzeby niniejszego raportu jako rynek materiałów termoizolacyjnych zdefiniowano działalność produkcyjną (prowadzoną w Polsce lub za granicą) oraz sprzedaż (na terytorium Polski lub na eksport) w zakresie podstawowych materiałów chroniących pomieszczenia, obiekty i urządzenia przed utratą ciepła.

Analizowane w raporcie produkty podzielić można na jedenaście głównych kategorii:

 • Płyty EPS
 • Płyty XPS
 • Wełna skalna
 • Wełna szklana
 • Wełna drzewna
 • Rdzenie PIR/PUR płyt warstwowych
 • Płyty ze sztywnej pianki PIR/PUR
 • Piany natryskowe PIR/PUR
 • Otuliny PIR/PUR
 • Termoizolacje kauczukowe
 • Termoizolacje polietylenowe.

Analizując liczebność i wartość przychodów firm, które nie zakwalifikowały się do analizowanej w raporcie grupy 100 wiodących producentów (firmy zbyt małe bądź z niewielką ekspozycją na rynek termoizolacji), szacujemy że analizowana w raporcie grupa 100 firm odpowiada za około 94% rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce. Poza analizą czołowych 100 graczy, w raporcie zaprezentowano również doszacowanie rynku do pełnej zbiorowości.

Dodatkowe podziały rynku zaprezentowane w raporcie:

 • Podział na termoizolacje ogólnobudowlane i techniczne
 • Podział rynku wg rodzaju aplikacji (ściany, dachy, itp.)
 • Podział na nowe budynki oraz remonty i modernizacje
 • Podział na zużycie w segmentach mieszkaniowym i niemieszkaniowym
 • Podział regionalny zużycia materiałów termoizolacyjnych w podziale na 16 województw
 • Podział na sprzedaż krajową i zagraniczną
 • Podział na produkty (rozumiane jako wyroby własne) oraz towary (zakupione do odsprzedaży od dostawców zewnętrznych lub od firm powiązanych kapitałowo)

 

Jakie informacje zawiera raport?

 • Historyczna i prognozowana wielkość i wartość rynku materiałów termoizolacyjnych
 • Analiza SWOT rynku materiałów termoizolacyjnych
 • Struktura rynku według rodzaju budynku
 • Struktura rynku według rodzaju materiału
 • Struktura geograficzna rynku oraz analiza potencjału regionalnego
 • Potencjał w obszarze remontów i modernizacji
 • Poziom rentowności notowany przez producentów w poszczególnych segmentach
 • Analiza wyników finansowych wiodących producentów
 • Profile wiodących producentów materiałów termoizolacyjnych
 • Wolumen produkcji oraz wielkość zatrudnienia poszczególnych producentów

Raportowi towarzyszy także szczegółowa baza danych excel.

Jakie informacje zawiera baza?

 • Pełna nazwa firmy
 • Strona www
 • Numer REGON
 • Numer NIP
 • Numer KRS
 • Przychody (szereg czasowy)
 • Wynik finansowy netto (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – ogółem (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – pracownicy produkcyjni (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – pracownicy umysłowi (szereg czasowy).

 

Jakie firmy analizowane są w raporcie?

W raporcie analizujemy całą grupę 100 największych producentów, poczynając od lidera rynkowego, czyli firmy Rockwool, a kończąc na firmach o przychodach poniżej 10 mln zł. W analizowanej grupie znajdują się m.in. takie podmioty jak: Rockwool, Paroc, Saint-Gobain, Termo Organika, Gór-Stal, Balex Metal, Yetico, Arbet, Steico, Ursa, Paneltech, Austrotherm, Synthos, Swisspor, Styropmin, Pruszyński, Petralana, Polychem Systems, Knauf Insulation, Neotherm, Izoterm, Climowool, Ultrapur, Styrmann, Eurostyr, PCC Prodex, Hoch XPS, Recticel, Thermaflex, Steinbacher Izoterm, Purinova, Euroinsulation.

 

 

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych
 • Analiza trendów branżowych
 • Ekspansja na rynku materiałów termoizolacyjnych
 • Analiza funkcjonowania firmy na tle konkurencji
 • Oszacowanie udziałów rynkowych firmy
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Kalkulacja zużycia wybranych materiałów lub półproduktów.

Uzyskaj bezpłatną próbkę