Analiza wiodących producentów materiałów fasadowych

Rynek fasad i materiałów fasadowych w Polsce 2024-2029


Na potrzeby niniejszego raportu jako rynek fasad i materiałów fasadowych zdefiniowano działalność produkcyjną lub handlową w zakresie szeroko rozumianych elementów wierzchnich fasad budynków.
Analizowany w raporcie rynek podzielić można na cztery główne kategorie:

 • Fasady ETICS (tzw. systemy ociepleń)
 • Fasady wentylowane
 • Fasady z płyt warstwowych i arkuszy blaszanych
 • Fasady kurtynowe szklane.

Niniejszy raport skupia się na samych materiałach fasadowych, bez towarzyszących im akcesoriów. Analizą nie objęto zatem takich produktów jak: styropian, wełna mineralna, kleje czy systemy zamocowań. Wyjątkiem od powyższej reguły jest jedynie segment płyt warstwowych, na którego wartość wpływa również koszt rdzenia termoizolacyjnego.
Analizując liczebność i wartość przychodów firm, które nie zakwalifikowały się do analizowanej w raporcie grupy 80 wiodących producentów, szacujemy że analizowana w raporcie grupa odpowiada za blisko 90% rynku materiałów w Polsce. Poza analizą czołowych 80 graczy, w raporcie zaprezentowano również doszacowanie rynku do pełnej zbiorowości.

 

Dodatkowe podziały rynku zaprezentowane w raporcie:

 • Podział w rozbiciu na 16 województw (ogółem oraz wg rodzaju fasady)
 • Podział na sprzedaż krajową i zagraniczną
 • Podział na produkty (rozumiane jako wyroby własne) oraz towary (zakupione do odsprzedaży od dostawców zewnętrznych lub od firm powiązanych kapitałowo).

Jakie informacje zawiera raport?

 • Historyczna i prognozowana wielkość i wartość rynku materiałów fasadowych i jego segmentów
 • Analiza SWOT rynku materiałów fasadowych i jego segmentów
 • Struktura rynku według rodzaju budynku
 • Struktura rynku według rodzaju fasady
 • Struktura geograficzna rynku oraz analiza potencjału regionalnego
 • Analiza wyników finansowych wiodących producentów
 • Profile wiodących producentów materiałów fasadowych
 • Wolumen produkcji oraz wielkość zatrudnienia poszczególnych producentów

Jakie firmy analizowane są w raporcie?

W raporcie analizujemy całą grupę 80 największych producentów, poczynając od liderów rynku, czyli firm Balex Metal, Ruukki Polska, Pruszyński (kolejność alfabetyczna) a kończąc na firmach o przychodach poniżej 10 mln zł. W analizowanej grupie znajdują się również m.in. takie podmioty jak: Baumit, Bildex Europe, Bojar, Bolix, Caparol, Cembrit, Cerrad, Effector, Farby Kabe, Izopanel, Metzink, Press Glass, Shera, Stac Polska, Steelprofil oraz Sto.

 

 

Raportowi towarzyszy także szczegółowa baza danych excel.

Jakie informacje zawiera baza?

 • Pełna nazwa firmy
 • Strona www
 • Numer REGON
 • Numer NIP
 • Numer KRS
 • Przychody (szereg czasowy)
 • Wynik finansowy netto (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – ogółem (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – pracownicy produkcyjni (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – pracownicy umysłowi (szereg czasowy).

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Analiza trendów branżowych
 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych
 • Oszacowanie udziałów rynkowych firmy
 • Ekspansja na rynku materiałów fasadowych
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Analiza funkcjonowania firmy na tle konkurencji
 • Kalkulacja zużycia wybranych materiałów lub półproduktów.

Uzyskaj bezpłatną próbkę