Analiza porównawcza wiodących firm wykonawczych

Firmy budowlane w Polsce 2024-2029


Raport stanowiący diagnozę aktualnego stanu segmentu największych firm wykonawczych w Polsce. Obok dynamiki przychodów firm, ważnymi obszarami analizy są pozyskane kontrakty i portfele zamówień, rentowność i płynność, polityka kadrowa, wartość aktywów, strategie rozwoju i nakłady inwestycyjne. Istotną wartością dodaną raportu jest wnikliwa analiza porównawcza wiodących firm. Raport dopełniają szczegółowe profile kilkudziesięciu najważniejszych firm budowlanych.

 

 

Jakie informacje zawiera raport?

 • Obecna i prognozowana wartość rynku wykonawstwa 100 największych firm budowlanych
 • Perspektywy rynku dużych firm wykonawczych na najbliższe 5 lat
 • Firmy wykonawcze o największym udziale w rynku
 • Firmy wykonawcze pozyskujące najwięcej zleceń
 • Struktura branżowa przychodów i zysku netto poszczególnych firm
 • Ogólny ranking firm wykonawczych według segmentów
 • Przegląd wyników finansowych firm wykonawczych
 • Analiza danych finansowych firm budowlanych
 • Portfele zamówień wiodących firm i ich struktura
 • Profile wiodących firm budowlanych.

 

Jakie firmy analizowane są w raporcie?

W raporcie analizujemy całą grupę 40 największych grup budowlanych, poczynając od lidera rynkowego, czyli grupy Budimex, a kończąc na firmach o przychodach poniżej 700 mln zł. W analizowanej grupie znajdują się m.in. takie podmioty jak: Budimex, Strabag, Porr, Erbud, Mirbud, Polimex-Mostostal, Unibep, Kajima Poland, Intercor, Atlas Ward, Goldbeck, Mostostal Warszawa, Adamietz, Trakcja, Dekpol, Skanska, Warbud, Mostostal Zabrze, Bremer, Colas, ZUE, Eurovia.

 


W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Ustalenie wiodących wykonawców w danych sektorach
 • Analiza funkcjonowania własnej firmy na tle konkurencji
 • Ogólny monitoring sytuacji na rynku
 • Opracowywanie prognoz rynkowych na najbliższe pięć lat
 • Ekspansja na rynku budowlanym
 • Obliczanie udziału rynkowego konkretnej firmy
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy.

Uzyskaj bezpłatną próbkę