Analiza 100 wiodących producentów budynków prefabrykowanych

Budownictwo modułowe w Polsce 2024-2029


Na potrzeby niniejszego raportu jako rynek budownictwa modułowego zdefiniowano działalność w zakresie produkcji wielkogabarytowych elementów budynków prowadzonej w specjalistycznych zakładach prefabrykacji.

Analizowane w raporcie produkty podzielić można na dwie główne kategorie:

 • Budownictwo modułowe 2D (prefabrykowane ściany lub kompletne budynki prefabrykowane, składające się z takich elementów jak: ściany, stropy, schody i balkony, których montaż ma miejsce na placu budowy)
 • Budownictwo modułowe 3D (budynki modułowe, łazienki modułowe, kontenery mieszkalne, sanitarne i biurowe dostarczane na budowę w postaci trójwymiarowej).

Każda z dwóch głównych kategorii posiada również podkategorie w zależności od przeważającego materiału konstrukcyjnego, w związku z czym wyróżniamy cztery podkategorie:

 • Drewniane i drewnopochodne
 • Betonowe
 • Stalowe
 • Keramzytowe

Analizując liczebność i wartość przychodów firm, które nie zakwalifikowały się do analizowanej w raporcie grupy 100 wiodących producentów (firmy zbyt małe bądź z niewielką ekspozycją na rynek budownictwa modułowego), szacujemy że analizowana w raporcie grupa 100 firm odpowiada za około 93% rynku budownictwa modułowego w Polsce.

 

Dodatkowe podziały rynku zaprezentowane w raporcie:

 • Podział regionalny produkcji w rozbiciu na 16 województw
 • Podział na sprzedaż krajową i zagraniczną
 • Podział na przychody w segmencie budownictwa modułowego i działalności pozostałej
 • Podział na produkty (rozumiane jako wyroby własne) oraz towary (zakupione do odsprzedaży od dostawców zewnętrznych lub od firm powiązanych kapitałowo).

Jakie informacje zawiera raport?

 • Historyczna i prognozowana wartość rynku budownictwa modułowego
 • Analiza SWOT rynku budownictwa modułowego
 • Struktura rynku według formy elementów (2D i 3D)
 • Struktura rynku według rodzaju materiału konstrukcyjnego
 • Struktura geograficzna rynku
 • Rankingi 100 największych producentów
 • Wielkość zatrudnienia poszczególnych producentów
 • Analiza wyników finansowych producentów
 • Zestawienie zakładów produkcyjnych 100 producentów
 • Profile wiodących producentów w obszarze budownictwa modułowego

Raportowi towarzyszy także szczegółowa baza danych excel.

Jakie informacje zawiera baza?

 • Pełna nazwa firmy
 • Strona www
 • Numer REGON
 • Numer NIP
 • Numer KRS
 • Przychody (szereg czasowy)
 • Wynik finansowy netto (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – ogółem (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – pracownicy produkcyjni (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – pracownicy umysłowi (szereg czasowy).

Jakie firmy analizowane są w raporcie?

W raporcie analizujemy całą grupę 100 największych producentów, poczynając od lidera rynkowego, czyli firmy Danwood, a kończąc na firmach o przychodach poniżej 10 mln zł. W analizowanej grupie znajdują się m.in. takie podmioty jak: Danwood, Pekabex, Modular System, Unihouse, Bad Element, Ready Bathroom, G-Con, Abakon, Weldon, Domczar, Budizol, Domat, Bewa, DMD Modular, Ekoinbud, Sawe, Hocomo, Meveline, Formee, Betomont, Eco Ready Bath oraz MOD21.

 

 

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych
 • Analiza trendów branżowych
 • Ekspansja na rynku budownictwa modułowego i prefabrykowanego
 • Analiza funkcjonowania firmy na tle konkurencji
 • Oszacowanie udziałów rynkowych firmy
 • Zidentyfikowanie głównych odbiorców wybranych komponentów
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia
 • Kalkulacja zużycia wybranych materiałów lub półproduktów.

Uzyskaj bezpłatną próbkę