Analiza 50 wiodących producentów oraz wartości i wolumenu produkcji

Rynek konstrukcji drewnianych w Polsce 2023-2028


Rynek konstrukcji drewnianych w Polsce 2023-2028
Na potrzeby niniejszego raportu jako rynek konstrukcji drewnianych zdefiniowano działalność produkcyjną lub handlową (rozumianą jako wprowadzanie na polski rynek konstrukcji z zagranicy) w zakresie kompletnych budynków o konstrukcji drewnianej bądź elementów z drewna konstrukcyjnego, stosowanych przede wszystkim w budownictwie kubaturowym.

Analizowane w raporcie produkty podzielić można na cztery główne kategorie:

 • Budynki
 • Konstrukcje dachowe
 • Drewno konstrukcyjne
 • Małe konstrukcje (domki letniskowe, narzędziowe, wiaty i altany, kioski, budynki tymczasowe, kontenery).

Analizując liczebność i wartość przychodów firm, które nie zakwalifikowały się do analizowanej w raporcie grupy 50 wiodących producentów (firmy zbyt małe bądź z niewielkim udziałem konstrukcji drewnianych), szacujemy że analizowana w raporcie grupa 50 firm odpowiada za blisko 90% rynku konstrukcji drewnianych w Polsce.

 

Dodatkowe podziały rynku zaprezentowane w raporcie:

 • Podział regionalny produkcji w rozbiciu na 16 województw
 • Podział na sprzedaż krajową i zagraniczną
 • Podział na produkty (rozumiane jako wyroby własne) oraz towary (zakupione do odsprzedaży od dostawców zewnętrznych lub od firm powiązanych kapitałowo).

 

Jakie informacje zawiera raport?

 • Historyczna i prognozowana wartość rynku konstrukcji drewnianych
 • Analiza SWOT rynku konstrukcji drewnianych w Polsce
 • Struktura produktowa rynku konstrukcji drewnianych
 • Struktura geograficzna rynku oraz analiza potencjału regionalnego
 • Lokalizacja zakładów produkcyjnych analizowanych firm
 • Analiza wyników finansowych wiodących producentów
 • Profile 50 wiodących producentów konstrukcji drewnianych
 • Wolumen produkcji oraz wielkość zatrudnienia poszczególnych producentów.

 

Jakie firmy analizowane są w raporcie?

W raporcie analizujemy całą grupę 50 największych producentów, poczynając od lidera rynkowego, czyli spółki Danwood, a kończąc na firmach o przychodach poniżej 10 mln zł. W analizowanej grupie znajdują się m.in. takie podmioty jak: Danwood, Steico, Unihouse, Sendom, Sopexim, Wolf System, Domat, Aldach, Konsbud, Jagram-Pro, Ekoinbud, Multicomfort, Andrewex, Spomet, ITS, Kasmo, Abies, Brzechwa, Danmar.

 

 

Raportowi towarzyszy także szczegółowa baza danych excel.

Jakie informacje zawiera baza?

 • Pełna nazwa firmy
 • Strona www
 • Numer REGON
 • Numer NIP
 • Numer KRS
 • Przychody (szereg czasowy)
 • Wynik finansowy netto (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – ogółem (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – pracownicy produkcyjni (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – pracownicy umysłowi (szereg czasowy)
 • Dane teleadresowe zakładów produkcyjnych
 • Wytwarzane produkty

 

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Cykliczny monitoring rynku
 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych
 • Analiza trendów branżowych
 • Ekspansja na rynku konstrukcji drewnianych
 • Analiza funkcjonowania firmy na tle konkurencji
 • Oszacowanie udziałów rynkowych firmy
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy.

Uzyskaj bezpłatną próbkę