Analiza wiodących producentów materiałów fasadowych

Rynek fasad i materiałów fasadowych w Polsce 2021-2026


Na potrzeby niniejszego raportu jako rynek fasad i materiałów fasadowych zdefiniowano działalność produkcyjną lub handlową w zakresie szeroko rozumianych elementów wierzchnich fasad budynków.
Analizowany w raporcie rynek podzielić można na cztery główne kategorie:

 • Fasady ETICS (tzw. systemy ociepleń)
 • Fasady wentylowane
 • Fasady z płyt warstwowych i arkuszy blaszanych
 • Fasady kurtynowe szklane.

Niniejszy raport skupia się na samych materiałach fasadowych, bez towarzyszących im akcesoriów. Analizą nie objęto zatem takich produktów jak: styropian, wełna mineralna, kleje czy systemy zamocowań. Wyjątkiem od powyższej reguły jest jedynie segment płyt warstwowych, na którego wartość wpływa również koszt rdzenia termoizolacyjnego.
Analizując liczebność i wartość przychodów firm, które nie zakwalifikowały się do analizowanej w raporcie grupy 80 wiodących producentów, szacujemy że analizowana w raporcie grupa odpowiada za blisko 90% rynku materiałów w Polsce. Poza analizą czołowych 80 graczy, w raporcie zaprezentowano również doszacowanie rynku do pełnej zbiorowości.

Dodatkowe podziały rynku zaprezentowane w raporcie:

 • Podział w rozbiciu na 16 województw (ogółem oraz wg rodzaju fasady)
 • Podział na sprzedaż krajową i zagraniczną
 • Podział na produkty (rozumiane jako wyroby własne) oraz towary (zakupione do odsprzedaży od dostawców zewnętrznych lub od firm powiązanych kapitałowo).

Jakie informacje zawiera raport?

 • Historyczna i prognozowana wielkość i wartość rynku materiałów fasadowych i jego segmentów
 • Analiza SWOT rynku materiałów fasadowych i jego segmentów
 • Struktura rynku według rodzaju budynku
 • Struktura rynku według rodzaju fasady
 • Struktura geograficzna rynku oraz analiza potencjału regionalnego
 • Analiza wyników finansowych wiodących producentów
 • Profile wiodących producentów materiałów fasadowych
 • Wolumen produkcji oraz wielkość zatrudnienia poszczególnych producentów

Raportowi towarzyszy także szczegółowa baza danych excel.

Jakie informacje zawiera baza?

 • Pełna nazwa firmy
 • Strona www
 • Numer REGON
 • Numer NIP
 • Numer KRS
 • Przychody (szereg czasowy)
 • Wynik finansowy netto (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – ogółem (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – pracownicy produkcyjni (szereg czasowy)
 • Liczba zatrudnionych – pracownicy umysłowi (szereg czasowy).

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Analiza trendów branżowych
 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych
 • Oszacowanie udziałów rynkowych firmy
 • Ekspansja na rynku materiałów fasadowych
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Analiza funkcjonowania firmy na tle konkurencji
 • Kalkulacja zużycia wybranych materiałów lub półproduktów.
Poproś o bezpłatną próbkę

Poproś o bezpłatną próbkę