Monitoring średnich i dużych inwestycji

Baza 3000 największych inwestycji budowlanych


Baza jest przydatnym źródłem informacji o inwestycjach budowlanych na etapie planowania, przygotowania i realizacji. Monitorujemy duże i średnie projekty mające wpływ na przyszłą dynamikę rynku budowlanego w Polsce. Bacznie obserwujemy zarówno budownictwo kubaturowe jak i inżynieryjne. Aby uzyskać pełny obraz rynku, analizie poddajemy nie tylko nowe obiekty, ale także rozbudowy, modernizacje i rewitalizacje.

 

Jakie parametry inwestycji zawiera baza?

 • Nazwa inwestycji
 • Miejscowość
 • Województwo
 • Wartość netto/wartość szacunkowa
 • Etap realizacji (wstępna koncepcja, planowanie, przetarg, budowa/inwestycja zakończona, inwestycja wstrzymana, inwestycja zarzucona)
 • Generalny wykonawca
 • Inwestor
 • Start budowy
 • Koniec budowy
 • Segment budownictwa

 

Jakie segmenty budownictwa są monitorowane w bazie?

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne (PKOB 111)
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112)
 • Budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113)
 • Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (PKOB 121)
 • Budynki biurowe (PKOB 122)
 • Budynki handlowo-usługowe (PKOB 123)
 • Budynki transportu i łączności (PKOB 124)
 • Budynki przemysłowe i magazynowe (PKOB 125)
 • Budynki użyteczności publicznej (PKOB 126)
 • Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe (PKOB 211)
 • Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych (PKOB 212)
 • Drogi lotniskowe (PKOB 213)
 • Mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne (PKOB 214)
 • Budowle wodne (PKOB 215)
 • Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe (PKOB 221)
 • Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (PKOB 222)
 • Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych (PKOB 230)
 • Budowle sportowe i rekreacyjne (PKOB 241)

[PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych]

 

Projekty których inwestorów obejmuje baza?

W segmencie mieszkaniowym prezentujemy inwestycje m.in. takich wiodących deweloperów jak Dom Development, Robyg, Murapol, Atal, Develia, Archicom, Spravia, Ronson, Inpro, a także kilkudziesięciu innych istotnych podmiotów.

W przypadku budownictwa niemieszkaniowego, najważniejszymi inwestorami w najbliższych latach będą: Panattoni, Hillwood, CTP, MLP Group, Echo Investment, Ghelamco, Cavatina, Vastint, Arche, Intel, Umicore oraz Mercedes Benz.

Natomiast w branży inżynieryjnej inwestorami, którzy w nadchodzących latach będą mieli największy wpływ na wolumen inwestycji są: GDDKiA, PKP PLK, Orlen, CPK, PGE, Westinghouse, PSE, Tauron, Enea, Metro Warszawskie, Gaz-System, Polenergia, Synthos, PERN i Wody Polskie. W przypadku segmentu inżynieryjnego, istotną grupą inwestorów (szczególnie biorąc pod uwagę liczebność) są również samorządy oraz instytucje im podległe (np. Zarządy Dróg Wojewódzkich).

 

 

Na jakie kluczowe pytania odpowiada baza?

 • W których segmentach rynku planowane są największe inwestycje?
 • Jakie są plany inwestycyjne kluczowych inwestorów z sektora publicznego i prywatnego?
 • Budowa których inwestycji powinna ruszyć w najbliższych kwartałach?
 • Jakie kontrakty realizują obecnie firmy wykonawcze?
 • W których miastach zostanie zrealizowanych najwięcej inwestycji mieszkaniowych w najbliższych latach?
 • W których regionach można spodziewać się największej liczby przetargów na roboty inżynieryjne?
 • Jakie strategie inwestycyjne mają deweloperzy komercyjni?
 • W których latach spodziewać się można kumulacji inwestycyjnej w danym segmencie budownictwa lub w danym regionie?
 • Które firmy wykonawcze były w ostatnich latach najbardziej aktywne w wybranym segmencie budownictwa lub w określonej lokalizacji?

 

W jakich działaniach biznesowych baza jest przydatna?

 • Monitoring aktywności inwestycyjnej w poszczególnych regionach, miejscowościach lub segmentach
 • Identyfikacja segmentów/regionów/miejscowości z największym potencjałem
 • Badanie otoczenia konkurencyjnego
 • Rozszerzanie działalności firmy na nowe regiony
 • Wzmacnianie obecności w danych regionach
 • Poszukiwanie klientów i partnerów biznesowych
 • Wzmocnienie procesu sprzedaży inwestycyjnej
 • Planowanie strategiczne oparte o realne trendy inwestycyjne.

 

Jak często baza jest aktualizowana?

Baza aktualizowana jest nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

W jakim formacie dostępna jest baza?

Baza dostępna jest w formacie excel, co umożliwia jej szybkie filtrowanie oraz sortowanie wg wybranych parametrów.

 

Jaka jest minimalna wartość inwestycji w bazie?

W przypadku budownictwa kubaturowego prezentujemy inwestycje o wartości powyżej 10 mln zł. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje inżynieryjne, skupiamy się na projektach wartych co najmniej 20 mln zł.

 

Jaka jest całkowita wartość monitorowanych w bazie inwestycji?

Całkowita wartość inwestycji zawartych w bazie przekracza już 1,1 bln zł i wciąż rośnie!

 

 

Uzyskaj bezpłatną próbkę