Wydarzenia w SPECTIS

Aktualności

Niska rentowność wykonawców i dostawców dla budownictwa z GPW po I kwartale 2024 r.

07 cze 2024


W okresie ostatnich czterech kwartałów całkowite przychody 18 grup budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odnotowały wyraźną stagnację. Poprawił się natomiast wynik finansowy netto analizowanej grupy, który w minionych czterech kwartałach wyniósł nieco ponad 1 mld zł. Rentowność wykonawców wciąż prezentuje się słabiej w porównaniu z firmami deweloperskimi. W ciągu minionego roku wyraźnie stopniała rentowność dostawców materiałów budowlanych i sprzętu

 

Jak wynika z najnowszego raportu miesięcznego Spectis „Rynek budowlany w Polsce – czerwiec 2024”, w minionych czterech kwartałach (II kw. 2023-I kw. 2024), zagregowane przychody 18 grup budowlanych notowanych na GPW wyniosły 32,9 mld zł, wobec 32,5 mld zł rok wcześniej, co przekłada się na skromny nominalny wzrost o ponad 1%. Stagnacja w obszarze przychodów jest przede wszystkim konsekwencją utrzymującej się słabej koniunktury w budownictwie kubaturowym oraz przejściowego spowolnienia w sektorze inżynieryjnym. W analizowanym okresie zysk netto badanej grupy wyniósł natomiast 1,07 mld zł, wobec 0,7 mld zł rok wcześniej.

 

 

Uzyskany wynik finansowy netto firm wykonawczych przełożył się na wskaźnik rentowności sprzedaży netto na poziomie 3,3%, wobec 2,1% rok wcześniej. Znaczący spadek rentowności odnotowano natomiast w grupie dostawców materiałów budowlanych i sprzętu – z 7,3% rok wcześniej do 3,6% po I kwartale. Rentowność pozostałych firm deweloperskich nadal prezentuje się dużo lepiej i wynosi 14,1%, choć i tutaj odnotowano wyraźne pogorszenie względem 21% odnotowanych rok wcześniej.

 

Dodatni wynik finansowy grupy giełdowych wykonawców w dużej mierze jest rezultatem utrzymującej się wysokiej zyskowności największego podmiotu budowlanego w Polsce, czyli Grupy Budimex. Do dobrego wyniku branży przyczyniły się również wyniki grup Mirbud i Dekpol, które w ciągu minionego roku odnotowały wzrost zysku netto. Korzystny wpływ na wynik branży miało także ograniczenie strat finansowych w grupie Rafako.

 

Spośród firm deweloperskich notowanych na GPW, najwyższy poziom zysku za cztery minione kwartały odnotowały: Dom Development, Atal, Develia, Archicom i Murapol. Najwyższą poprawę zyskowności w ujęciu wartościowym w ciągu roku zarejestrowały Archicom, Lokum Deweloper i Ronson. Wyraźny spadek zyskowności odnotowały natomiast Polski Holding Nieruchomości, Warimpex i MLP Group.

 

Natomiast w przypadku producentów i dostawców materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego, najwyższy wynik finansowy netto za ostatnie cztery kwartały zanotowała grupa Kęty, która odpowiadała za ponad 50% zysku całej grupy dostawców. Wysoki poziom zysku (ponad 50 mln zł) wykazały również: Śnieżka, Selena, Decora, Cognor Holding, Ferro i Pekabex.

 

 

Więcej danych na temat kwartalnych wyników finansowych uczestników rynku budowlanego publikujemy w raportach miesięcznych "Rynek budowlany w Polsce".

Długoterminowe wyniki finansowe, zestawienia realizowanych kontraktów oraz strategie rynkowe czołowych wykonawców prezentujemy w raporcie "Firmy budowlane w Polsce 2024-2029".

Natomiast wyniki sprzedażowe, zestawienia realizowanych inwestycji oraz strategie rynkowe czołowych deweloperów prezentujemy w raporcie "Deweloperzy mieszkaniowi w Polsce 2024-2029".

 

Zapytaj o bezpłatne próbki raportów:

info@spectis.pl