Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

WNP.pl | Wysoka rentowność największej spółki budowlanej przekłada się na wynik branży

12 cze 2024


Dodatni wynik finansowy grupy wykonawców notowanych na GPW, wynika głownie z utrzymującej się wysokiej zyskowności największej firmy budowlanej w kraju, czyli grupy Budimex.

Jak czytamy w raporcie Spectis, do dobrego wyniku branży przyczyniły się także wyniki grup Mirbud i Dekpol, które w okresie minionego roku odnotowały wzrost zysku netto. Korzystny wpływ na wynik branży miało także ograniczenie strat finansowych w grupie Rafako.

Pełna wersja artykułu: www.wnp.pl