Spectis w Mediach

Komentarze prasowe

Świat Betonu | Wartość rynku ciężkiej prefabrykacji betonowej w Polsce w 2024 r. sięgnie 4 mld zł

07 maj 2024


Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego "Rynek ciężkiej prefabrykacji betonowej w Polsce 2024-2029", całkowite przychody 50 największych producentów prefabrykatów w 2022 r. wyniosły rekordowe 6,7 mld zł, z czego 64% przypadło na elementy prefabrykowane.

Na podstawie wstępnych danych analitycy Spectis szacują, że w 2023 r. dynamika rynku prefabrykacji wyraźnie spowolniła a jego wartość obniżyła się do ok. 3,8 mld zł, co przełożyło się na ok. 12% spadek w ujęciu nominalnym. W stosunku do wartości produkcji budowlano-montażowej firm budowlanych zatrudniających powyżej 9 pracowników przełożyło się to na redukcję udziału z rekordowych 3% do 2,3%.

Pełna wersja artykułu: www.swiatbetonu.pl