Wystąpienia publiczne ekspertów rynkowych

Indywidualne prezentacje i konsultacje


Jedną z naszych specjalizacji są prezentacje dla Kadry Kierowniczej a także prelekcje na posiedzeniach Zarządu lub Rady Nadzorczej. Często zapraszani jesteśmy także na konferencje lub warsztaty dla pracowników bądź kontrahentów Klienta.

Dodatkowo, oferujemy możliwość indywidualnych konsultacji z naszymi ekspertami. Konsultacje dotyczyć mogą takich zagadnień jak:

  • Proces budżetowania i związana z nim ocena perspektyw dla nadchodzącego roku
  • Ocena potencjału inwestycyjnego poszczególnych segmentów lub regionów
  • Dobór wskaźników statystycznych charakteryzujących działalność firmy
  • Prognozowany poziom rentowności firm z sektora budowlanego
  • Charakterystyka otoczenia konkurencyjnego w kontekście planowanego przejęcia
  • Weryfikacja i optymalizacja struktury sprzedażowej
  • Ocena wykonalności planowanego projektu badawczego lub consultingowego.
Poproś o bezpłatną próbkę

Poproś o bezpłatną próbkę